Rumpold
Provozovna Mýto

Služby

Výroba TAP

Naše provozovna se zabývá výrobou TAP (tuhých alternativních paliv), která jsou dále používána v cementárnách nebo teplárnách jako náhrada fosilních paliv. Pro výrobu TAP musí přijímaný odpad splňovat určitá kritéria a proto je nutné před první dodávkou projednat kvalitativní požadavky s pracovníky naší provozovny. Bližší informace se dozvíte na telefonních číslech v sekci kontakty.


Přihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina